• slider

Học tiếng Đức

Học tiếng Đức để du học, nên hay không?
Học tiếng Đức để du học, nên hay không? Có cách nào để giết thời gian của bạn hơn là học ngôn ngữ này? "Một người không học tiếng Đức có thể không hình dung được ngôn ngữ đó là gì. [...] chắc chắn không có một ngôn ngữ nào khác phớt lờ,...
Diễn đàn du học